Disclaimer

De informatie op deze website wordt door marerijssen.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Doordat het maken van fouten niet altijd te voorkomen is kunnen er op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Marerijssen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.